İmplant nedir?

İmplant, eksik dişlerin yerine konması amacıyla, çene içerisine yerleştirilen yapay bir diş köküdür. Çene kemiği titanyumu vücudun bir parçası olarak algıladığından, implantlar çoğunlukla titanyumdan yapılmaktadır ve implantların yüksek doku uyumu nedeniyle başarı oranı oldukça yüksektir.

Diş hekimliğinde çok yaygın kullanım alanı bulma nedeni; tek diş eksikliklerinden, hiç dişi olmayan hastalara kadar çok geniş bir yelpazede uygulanabilir olmasıdır. Bu uygulama, komşu dişlere hiç müdahale edilmeden gerçekleştirilir. Gerek çiğneme hissinin normale en yakın olması, gerekse diğer dişlere müdahale etmeden tedavi imkânı yaratması; yaşadığımız yüzyılda implant içeren yöntemleri, en çok uygulanan tedavi yöntemlerinden biri haline getirmiştir.

Hangi durumlarda implant yapılmalıdır?

Diş eksikliği olan kişiler fonksiyonel ve estetik birçok sorun yaşamaktadırlar. Diş eksikliğinde etkin bir çiğneme yapılamamakta ve çiğneme performansı düşmektedir. Ayrıca diş kaybı, dişlerdeki karşılıklı çene kapanışın da değişmesine neden olduğundan, çene ekleminde sorunlara neden olabilmektedir. Bunun yanında oluşabilen estetik problemler ve konuşma bozuklukları kişilerin kendilerine güvenleri de etkilenebilmektedir.

İmplantlar; dişlerini periodontal hastalık, çürük, travma ya da başka bir nedenle kaybetmiş kişilerde iyi bir ağız sağlığı için ideal bir seçenektir.

Dişlerin eksik olduğu bölgelerde zamanla çenelerde kemik yıkım ve kayıpları meydana gelir. Diş çekimini takiben implantın uygulanması bu erime miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır.

Komşu dişlerden destek almadığından geleneksel köprülere göre daha koruyucu bir uygulamadır.

Çenelerde en sondaki dişlerin eksik olduğu durumlarda sabit bir protez (kuron veya köprü gibi) yapılamadığında, hareketli (kişi tarafından takıp çıkartılan) bir protez tercih edilmediğinde ya da tamamen dişsiz ağızlarda çene kemiği silikleştiğinden total protez kullanımı zorlaştığında ve protezin ağız içerisinde oynamasını engellemek amacıyla da implantlar uygulanmaktadır.

Kimlere implant uygulanabilir?

Genel sağlık durumu iyi olan, sağlıklı diş etleri ve çene kemiğinde implantları destekleyebilecek oranda kemik bulunan, iyi ağız bakımı yapan bireyler implant tedavisinde yüksek başarı oranına sahiptir. Bazı durumlarda kemiğin miktarı implant yerleşimi için yeterli olmaz. Eğer kemik kaybı fazla ise, ileri teknikler uygulanarak implant yerleştirilmesi için uygun alt yapı sağlanarak implantlar yerleştirilebilir.

Kimlere implant uygulanamaz?

Baş ve boyun bölgesine radyoterapi uygulanmış bireyler,

Kemik büyüme ve gelişimini tamamlamamış genç bireyler,

Yüksek diyabet, yüksek tansiyon, hemofili ve otoimmun hastalık gibi sistemik hastalıkları bulunan, bifosfonat, kortikosteroid veya immun sistemi baskılayıcı ilaç kullanan bireylerin sağlık durumları doktorlarıyla konsültasyon yapılarak uygun şartlar oluşturulabilirse implant uygulanabilmektedir.

İmplant yaptırmanın nedenleri;

İmplantın en büyük avantajı diğer konservatif tedavi yöntemlerine oranla çok daha sağlam, rahat ve güvenilir olmasıdır. İmplantı bu kadar başarılı yapan önemli unsurlardan biride tek başına bir yapı olmasıdır. Herhangi bir yerden destek almaya ihtiyacı olmadığı için de diğer dişleri hiçbir zararı yoktur.

İmplanttan önce sıklıkla kullanılan köprü ve kuron tedavilerinde sağlam dişlerden destek alındığı için komşu dişler büyük oranda zarar görmekteydi. Bu açıdan bakıldığında bile implantların diş hekimlerine ve hastalara sunduğu avantaj çok önemlidir.

İmplant tedavisinin önemli bir faydası da ileri yaşlardaki hastaların kullandığı hareketli protezlere ürettiği etkili çözümlerdir. Hareketli protezlerin kullanımı zor olmakla birlikte protez altlarına yiyecek artıkları kaçabilmekte ve hijyenini sağlamak için sürekli çaba gerektirmektedir. Ağız içinde hareket ettikleri için çiğneme fonksiyonları zayıf olmaktadır. Diğer bir dezavantajı ise ağız içini komple kapladıklarından his kaybı oluşmakta ve kullanıcılarına çeşitli zorluklar yaratmaktadır.

Günümüzde ise hareketli protezlerin yerine implantların üzerine yapılan sabit protezler almıştır. Bu sayede geleneksel protezlerde yaşan sıkıntılar tamamen ortadan kaldırılmıştır. İmplantlar hiç dişi olmayan total dişsiz hastaları dahi yeterli çene kemiği olması durumunda kalıcı çözümler üretmektedir. İmplantla yapılan protezler doğal diş formunda olduğu için sorunsuz olarak kullanılmaktadır.

İmplant hangi maddeden yapılır?

İmplant, titanyum veya alaşımlarından üretilir. İmplantlar ağız sıvılarından etkilenmeyecek ve ağız içerisinde oluşacak kuvvetlere dayanacak şekilde planlanmıştır. Bazı özel maddelerle kaplanan titanyumun doku dostu özelliği arttırılmış ve iyileşme süresi kısaltılmıştır.

İmplant markalarının önemi ve fiyatları arasındaki farklar nelerdir?

İmplant markaları önemlidir ancak tedavideki başarıyı sadece implantın markasına bağlı değildir. Doğru çapta ve dizaynda implantı tercih etme, hastanın kemik durumu, hekimin tecrübesi ve tedavi ortamının sterilizasyonu gibi başka faktörlere de bağlıdır. Kullanımı her geçen gün artan implantların üretiminde de yüksek bir rekabet ortamı bulunmaktadır. Her geçen gün büyüyen implant sektöründe bu kadar marka ve farklı dizaynın olması kafa karıştırıcı olsa da hepsi aynı amaca hizmet ettiğinden birbirlerinden farkları dizaynları ve yüzey pürüzlendirme teknolojilerinde olmaktadır. İmplantın yüzeyi alüminyum oksit ile pürüzlendirme ve asitlendirme ile yapılmalıdır. En büyüğünden en küçüğüne bütün firmalar bu standardı sağlamaktadırlar. Üzerine ekstra yapılan yüzey kaplamalarının kemik uyumları iyileşme süresini ya da uzun yıllara dayalı kullanımını ikinci derecede etkilemektedir.

İmplantların marka fiyatlarındaki bu kavram kargaşası daha çok ürün güvenliği, sterilizasyon ve marka bilinirliği ile bağlantılıdır.

İmplant markalarının operasyondaki başarı oranları %10 civarında olsa da bazı özel implant markaları ar-ge ayırdıkları yüksek bütçeler sayesinde hastaya ve hekime kolaylıklar sunan implantlar üretmektedir. Bu implantlar hızlı iyileşme süreleri sayesinde hastaya avantaj yaşatırken, üst yapıları eklemek için daha gelişmiş bağlantı şekilleriyle de diş hekimine kolaylık ve sağlamlık sunmaktadır.

Genel olarak implant markalarını ikiye ayırabiliriz. İlk grup da sektörde lider olan firmaları sayabiliriz. Bu firmalar yüksek ar-ge bütçeleri yenilikçi tasarımları ile öne çıkan lider firmalardır.

İkinci grup da ise; ar-ge harcaması olmayan nispeten eski teknoloji kullanan dental implantların tasarımını satan firmaları söyleyebiliriz.

İmplantların vücut tarafından reddedilme riski var mıdır?

Yüzey özellikleri konusunda yapılan araştırmalar, titanyumun doku dostu olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, implant üretiminde uzun süredir titanyum kullanılmaktadır. İmplantın vücut tarafından reddedilmesi, yani doku reddi oluşması söz konusu değildir. Ancak, iyileşme döneminde gelişen enfeksiyonlar ve hastalar tarafından ağız hijyenine dikkat edilmemesi, fazla alkol ve sigara tüketimi gibi etkenler; implantın kemik ile osteointegrasyonu (birleşme) engelleyebilir. Buna bağlı olarak implant kaybedilebilir.

Düzenli diş hekimi kontrolleri ve iyi bir ağız hijyeni sayesinde implantlarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

İmplantların uzun ömürlü olabilmesi nelere bağlıdır?

İmplantlar da, dişler gibi diş eti ve kemik ile ilişkidedir ve bu yapılarda oluşabilecek rahatsızlıklar implantları da etkileyebilmektedir. İyi bir ağız bakımı yapılamadığında, implantların çevresindeki diş eti iltihaplanarak doğal dişe benzer şekilde diş eti hastalıklarının oluşmasına ve implantların kaybedilmesine kadar uzanan sorunlara neden olabilir. Doğal dişlere olduğu gibi, implantların çevresine de doğru bir ağız bakımı uygulayıp, rutin kontrollere gittiğinizde; implantlarınızı uzun bir süre sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Hangi yaşlarda implant uygulanabilir?

İmplant uygulaması doğrudan doğruya çene kemiği kalitesi ve miktarıyla ilgilidir. Bu yüzden implant kemik gelişimini tamamlamış olan hastalara yapılmaktadır. Kemik gelişiminin tamamlanması kızlarda 15-16 yaşından sonra iken erkekler de 17-18 yaşından sonra tamamlanmaktadır. İmplant tedavisinde kemik gelişimine bağlı alt yaş sınırı olan implant uygulamasının üst yaş olarak herhangi bir sınırı bulunmamakta çok ileri yaştaki hastalara dahi yapılabilmektedir.

Genel sağlık durumu iyi olan ve çene kemiğinde yeterli kemik bulunan ileri yaştaki hastalara implant tedavisi uygulamakta herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu yaşlarda veya daha önce ortaya çıkabilecek sistemik rahatsızlıklar bazen tedaviyi güçleştirebilmektedir.