Dijital Diş Hekimliği ve İmplantoloji

Diş hekimliğinde, bilgisayar teknolojisinin kullanımı, modern diş hekimliği bir araya gelerek dijital diş hekimliğini getirmiştir. Dijital diş hekimliği, modern teknolojisi ile geleceğin anahtarı olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Dijital Diş Hekimliği

Dijital diş hekimliği Bilgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim (CAD-CAM) anlamına gelmektedir. Cad-Cam, dijital diş hekimliğinin en önemli uygulama alanlarından birisidir. 3D tekniği, tomografi ve röntgende olduğu gibi iki boyutlu iz düşümsel görüntü değil, incelenen bölgenin hem dış hem de iç yüzeyinin şekli hakkında bilgi sahibi olunmasına olanak verir.

Dijital Diş Hekimliği nasıl çalışır?

Sistemin özü, üç boyutlu optik ölçü alan ağız içi kameradan elde edilen görüntülerin, amaca uygun bilgisayar programları vasıtası ile işlenerek, bilgisayar yazılımı ile çalışan çok hassas bir mikro freze makinesine gönderilmesi; bu yöntemle, zirkonyum ve porselen bloklardan inley, onley, kuron (kaplama diş), köprüler ve sabit protez alt yapıları üretilmesidir.

Dijital Diş Hekimliğinin avantajları nelerdir?

1-Tedavi Süresi Kısalmıştır: One Visit Dentistry

Bilgisayar sistemi ile klinik ortamında tek seansta uygulamalar yapılabilmekte ve diş tedavileri aynı gün bitirilebilmektedir. Bu durum, hem diş hekimi için hem de hasta için zaman kaybını önlemektedir.

2-Estetik ve Biyolojik Uyumluluğu Yüksek Materyallerin Kullanım İmkânını Artırmıştır.

Hem hastaların, hem de modern dijital diş hekimliğinin estetiğin yanı sıra biyolojik anlamda güvenilir malzeme arayışı, metal içermeyen protez diş tedavilerine olan talebi artırmıştır. CAD-CAM sistemi, konvansiyonel yöntemlerle işlenmesi kolay olmayan, ancak estetik görüntüsü ve biyolojik uyumluluğu yüksek, sinterlenmiş cam, poliklistalin alümina, zirkonyum ve porselen esaslı materyallerin ve türevlerinin diş hekimliğinde kullanımı geliştirmiş ve artırmıştır. Zirkonyum gibi, geleneksel yöntemlerle işlenmesi çok zor yeni materyaller CAD-CAM sistemi ile başarılı ve estetik bir şekilde hazırlanabilmektedir.

3-Geleneksel Ölçü Alma Yöntemi Terk Edilmiştir.

CAD-CAM sistemi, geleneksel ölçü, mum modelaj yöntemini ortadan kaldırmıştır. Eski yöntem ölçü alımı sırasında mide bulantısı ve/veya öğürme refleksi olan hastalar için avantaj sağlamıştır. Yüksek çözünürlüklü ve laser destekli ağız içi mikro dijital kamera ölçü alım işini, mikron düzeyinde hassasiyetle alabilmektedir. Ayrıca, dijital ölçü alımı, geleneksel ölçü alımı ve uyumlama sırasındaki enfeksiyon riskini minimuma indirmektedir.

4-CAD-CAM Hata İhtimalini Azaltmıştır.

Dijital diş hekimliğindeki gelişmeler diş hekimine ve diş teknisyenine bağlı başarısızlık nedenlerini azaltmıştır. Ancak, tamamen ortadan kaldıramamıştır. Bu nedenle, diş kesim tekniklerine ve kavite hazırlanma kurallarına uymalı ve yapıştırma ve kapanış kontrolleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

5-CAD-CAM, İmplant Tedavilerinin Başarısını ve Estetiğini Artırmıştır.

İmplant yerleştirilmesi düşünülen ve 3D tomografide elde edilen görüntüdeki diş eksikliği gösteren bölgenin, 3D Cerec kamerası ile de ağız içi görüntüsü alınır. Her iki görüntü, bilgisayar ortamında çakıştırılarak, 3D yazılım ile olası restorasyon ve en ideal implant yerleştirme açısı ve derinliği elde edilir. Böylece, hem implant cerrahisinde komplikasyon riski azalır, hem de implant üzerine yapılacak protez üst yapı kusursuz olarak hazırlanır.

CAD-CAM sistemiyle protetik tedavi aşaması nasıldır?

Ağız içinden hazırlanmış kavitenin veya prepare edilmiş dişin optik veya implant uygulaması yapılmış bölgenin dijital ölçüsü alınır. Amaca uygun bilgisayar programı ile tasarımı yapılır, blok kazınır ve gerekirse sinterlenir.

İşlemin ayrıntılı aşamaları ise şöyledir.

1. Aşamada: optik kamera ile ölçü alınmaktadır. Alınan ölçü, direkt kameranın bağlı olduğu bilgisayara transfer edilmektedir.

2. Aşama: Bilgisayar görüntüleri üç boyutlu hale getirdikten sonra, diş hekimi tarafından, marjinler ve konturlar belirlenir, dişe uygun tasarım yapılır. Sistem biogeneric özelliği ile hastanın mevcut dişlerine benzer yapıda restorasyon önerebilmektedir. Diş hekimi, bu öneri çerçevesinde işlem yapabileceği gibi, istediği değişiklikleri de yapabilmektedir. Karşıt dişle olan kontakt noktalarını kontrol etme, sanal olarak aşındırma, ekleme, kontur değişikliği yapabilir, karşı dişlerle olan kontakt noktaları sıklığını artırıp azaltabilir.

3. Aşama: Tasarım bittikten sonra, uygun renk ve boyuttu blok seçilir. Blok mikro torna cihazı ile freze edilerek, diş formu elde edilir.

4. Aşama, protez diş ya da inley veya onley dolgu formu verilen, porselen, zirkonyum ve materyalin, cilalanması, renklendirilmesi ve glazelenmesi aşamasıdır. Bu işlem için ileri teknoloji ürünü fırınlar kullanılır.

Klinikle kullanılan CAD-CAM sistemi ile dijital ölçünün alınmasını takiben, tasarım ve üretim hastanın yanında gerçekleştirilmekte ve işlem tek seansta bitirilebilmektedir.